Pomiary geodezyjne
  • Pomiary geodezyjne Szczecin

    Słowo "geodezja" pochodzi z języka greckiego i oznacza "dzielenie ziemi". Jest to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem kształtu i rozmiaru danego skrawka ziemi. Geodeta zajmuje się przede wszystkim wykonywaniem pomiarów i ich opisywaniem, co służy potem do przygotowania map i opracowań kartograficznych. W swojej pracy musi zachowywać ogromną precyzję, a także korzystać z zaawansowanych narzędzi. Pomiary geodezyjne dzielą się na kilka różnych rodzajów.

    Po pierwsze, mogą to być pomiary wysokościowe, nazywane też pionowymi. Ich celem jest ustalenie wysokości punktów (czyli rzędnych) w stosunku do ustalonego miejsca odniesienia. Tego typu dane to tak zwana niwelacja terenu, pozwalająca ukazać na mapie formy ukształtowania badanego obszaru. Kolejnym rodzajem są pomiary sytuacyjne (poziome), które mają za zadanie określić jak rozmieszczone są względem siebie różne obiekty znajdujące się na wyznaczonym terenie. Ponadto, często łączy się te dwie metody, aby uzyskać bardziej wszechstronne informacje. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe polegają na wytyczeniu punktów szczegółowych na powierzchni z jednoczesnym ustaleniem ich wysokości - pozwala to wykonać precyzyjny szkic terenu.

    Nasza firma może wykonać dla Państwa różnego rodzaju pomiary geodezyjne w Szczecinie i okolicznych miejscowościach, a także w całej Polsce. Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz dysponujemy nowoczesnym sprzętem, gwarantującym niebywałą dokładność. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!