Usługi
 • Usługi geodezyjne Szczecin

  Mapy do celów projektowych

  Mapy geodezyjne

  Usługi geodezyjne świadczone przez nasz zespół w Szczecinie oraz okolicy uwzględniają opracowanie map geodezyjno-kartograficznych w formie analogowej lub cyfrowej. Przygotowujemy je w oparciu o aktualne mapy zasadnicze lub mapy jednostkowe.

  Wytyczenia

  Przeprowadzamy wytyczenia obiektów budowlanych, które pozwala usytuować je w terenie zgodnie z opracowanym projektem. Podczas pracy korzystamy z planu zagospodarowania działki, projektu budowlanego oraz informacji dotyczących granic działki.

  Wytyczenia
  Podziały

  Podziały

  Dzielimy działki oraz nieruchomości, poprzez ustalenie ich nowych granic oraz przygotowanie odpowiadającej im dokumentacji. Takie opracowania znajdują wykorzystanie w ujęciu prawnym, dlatego ich sporządzenie wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia od firmy.

  Wznowienie granic

  Oferujemy usługi geodezyjne w Szczecinie i okolicach, w tym również wznawianie granic nieruchomości. Wykorzystując istniejące dowody - ślady i znaki graniczne oraz precyzyjną dokumentację, jesteśmy w stanie zaznaczyć granice między nieruchomościami.

  Wznowienie granic
  Rozgraniczenia nieruchomości

  Rozgraniczenia nieruchomości

  Jeżeli na nieruchomości nie stwierdzono obecności adekwatnych znaków granicznych i nie byliśmy w stanie zlokalizować odpowiedniej dokumentacji, wówczas podejmujemy się rozgraniczenia. Oznacza to, iż ustalamy przebieg granic oraz oznaczamy je w terenie.

  Obsługa budowy

  Nasz geodeta z wielkim profesjonalizmem obsługuje inwestycje budowlane oraz podejmuje się inwentaryzacji obiektów o różnej charakterystyce - przemysłowych, mieszkaniowych czy małej architektury. Wykonamy mapy, podzielimy nieruchomości czy będziemy nadzorować roboty.

  Obsługa budowy
  Pomiary geodezyjne przemieszczeń

  Pomiary geodezyjne przemieszczeń

  Usługi geodezyjne oferowane przez nasz zespół uwzględniają pomiary osiadań budynków, deformacji terenu czy kontrole pionowości. Monitorujemy zarówno zmiany przewidziane w projekcie budowlanym, a także takie, które powstały niespodziewanie i wymagają obserwacji.

  Niwelacja i NMT

  Podejmujemy się niwelacji, czyli dokonania pomiarów wysokościowych oraz opracowania na tej podstawie właściwej dokumentacji. Dodatkowo, przekazujemy je do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przygotowujemy numeryczne modele terenu.

  Niwelacja i NMT
  Pomiary objętości mas ziemnych

  Pomiary objętości mas ziemnych

  Dokonujemy pomiarów objętości mas ziemnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W ich wyniku przygotowana zostaje regularna siatka z wysokością lub trójwymiarowy model ukształtowania terenu uwzględniający wszystkie nieregularne kształty i powierzchnie.

  Kalibracja i wektoryzacja rastrów

  Nasze usługi geodezyjne uwzględniają kalibrację oraz wektoryzację rastrów. Jest to specjalistyczny proces polegający na przekształceniu tradycyjnej mapy analogowej w wektorową, która jest znacznie dokładniejsza i pozwala na określenie współrzędnych terenowych.

  Kalibracja i wektoryzacja rastrów
  Pośrednictwo

  Pośrednictwo

  Dodatkowo oferujemy wsparcie przy zarządzaniu nieruchomościami oraz pośrednictwo przy obrocie nimi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz doskonałą znajomość branży, dlatego skutecznie doradzamy naszym klientom w tych kwestiach.